O czasopiśmie

Historia Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej – Mechanika rozpoczyna się w 1973 roku. W tym czasie, Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, istniejąca od 1966 r. stanowi już prężny ośrodek naukowy. Na początku serie wydawnicze Zeszytów Naukowych przygotowywane były do publikacji pod kierunkiem wydawnictwa Politechniki Śląskiej.

Od samego początku jednak Zeszyty Naukowe swoim profilem odpowiadają prowadzonym na uczelni badaniom naukowym oraz kierunkom kształcenia: mechanika, elektryka, budownictwo, fizyka, matematyka.

Od roku 1979 Zeszyty Naukowe są w całości przygotowywane i drukowane w nowo powstałej na Uczelni bazie poligraficznej.

W 1996 roku dotychczasowy Uczelniany Dział Wydawnictw zmienia nazwę na Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Zmienia się również park maszynowy wydawnictwa, a co za tym idzie szata graficzna Zeszytów Naukowych. Na łamach Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej - Mechanika ukazują są prace naukowe pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, jak również publikowane są materiały konferencyjne będące efektem konferencji organizowanych przez Politechnikę.

W roku 2008 zmianie ulega profil Zeszytów Mechanika. Od tej pory Zeszyty stanowią platformę wymiany informacji dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Opolskiej. W efekcie w Zeszytach ukazują się prace zgłoszone na Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej.

Od roku 2018 w Zeszytach publikowane są tylko wybrane prace doktorantów i młodych pracowników Politechniki, zgłaszane niezależnie od organizowanych przez Politechnikę warsztatów, sympozjów, czy konferencji. Od tego roku istnieje również strona internetowa Zeszytów Mechanika.

Rada naukowa czasopisma

prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak

prof. dr hab. inż. Wit Grzesik

prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak

prof. dr hab. inż. Leon Troniewski

Zakres tematyczny czasopisma

Mechanika płynów

Mechanika w transporcie

Technologia maszyn

Mechanika i konstrukcja maszyn

Aktualny numer

image1
Zobacz więcej

Kontakt

Tel: 77 449 87 77
Email: znpo-mechanika@po.opole.pl
www: www.znpo-mechanika.po.opole.pl

Redakcja Zeszytów Naukowych - "Mechanika"

Politechnika Opolska - Wydział Mechaniczny
pok. A-115
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole