Mechanika z. 109

Aktualny numer

SPIS TREŚCI

 1. Andrzej Kurek, Marta Kurek, Justyna Koziarska, Tadeusz Łagoda. CHARAKTERYSTYKI ZMĘCZENIOWE STOPU ALUMINIUM 6082 UZYSKANE W PRÓBIE ROZCIĄGANIA-ŚCISKANIA I ZGINANIA WAHADŁOWEGO, s. 5-25.

 2. Agnieszka Szegda, Sebastian Brol. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI MAGNETYCZNE KOŁA SAMOCHODOWEGO OGUMIONEGO, s. 27-36.

 3. Dawid Tomala. WYBRANE SYSTEMY TŁUMIENIA DRGAŃ W OBRABIARKACH I NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH, s. 37-41.

 4. Przemysław Winiarski. BADANIA I ANALIZA DRGAŃ KONSTRUKCJI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO DLA MIEJSC NADMIERNIE OBCIĄŻONYCH STATYCZNIE, s. 43-55.

 5. Piotr Löschner, Krzysztof Jarosz. WPŁYW PARAMETRÓW MODELU KONSTYTUTYWNEGO JOHNSONA–COOKA NA WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH PROCESU SKRAWANIA, s. 57-64.

 6. Robert Owsiński. WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU OBRÓBKI UBYTKOWEJ NA TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ, s. 65-73.

 7. Piotr Löschner, Krzysztof Jarosz, Szymon Kołodziej. EKSPERYMENTALNA WERYFIKACJA WYNIKÓW SYMULACJI MES TOCZENIA ŻELIWA SFEROIDALNEGO, s. 75-85.

 8. Krystian Hennek. WPŁYW NIESZCZELNOŚCI UKŁADU WYLOTOWEGO NA EMISJĘ SPALIN TURBODOŁADOWANEGO SILNIKA O ZAPŁONIE ISKROWYM, s. 87-97.

 9. Janusz Lewandowski. TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA TEOWYCH POŁĄCZEŃ SPAWANYCH WYKONANYCH ZE STALI S355 PODDANYCH ZGINANIU, s. 99-105.

 10. Dariusz Andrzejewski. TARCIOWE ŁĄCZENIE METALI Z MIESZANIEM, s. 107-113.

 11. Mirosław W. Mrzygłód. EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA W OPTYMALIZACJI TOPOLOGICZNEJ KONSTRUKCJI Z OGRANICZENIAMI NAPRĘŻENIOWYMI I ZMĘCZENIOWYMI, s. 115-122.

 12. Adrian Nosol. WPŁYW KSZTAŁTU POWIERZCHNI NATARCIA OSTRZA NA ENERGOCHŁONNOŚĆ PROCESU TOCZENIA, s. 123-129.


Aktualny numer

image1
Zobacz więcej

Kontakt

Tel: 77 449 87 77
Email: znpo-mechanika@po.opole.pl
www: www.znpo-mechanika.po.opole.pl

Redakcja Zeszytów Naukowych - "Mechanika"

Politechnika Opolska - Wydział Mechaniczny
pok. A-115
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole