Zasady przyjmowania prac

Do opublikowania przyjmujemy tylko prace oryginalne (wcześniej niepublikowane). Dlatego wymagamy od autora (a w przypadku pracy zbiorowej od osoby zgłaszającej manuskrypt) deklaracji o tym, że nadesłana praca nie była dotąd nigdzie publikowana. Jeżeli zgłaszana praca była wcześniej publicznie referowana na sympozjum, konferencji itp., wtedy deklaracja powinna zawierać informację o nazwie, miejscu i terminie tego przedsięwzięcia. W związku z dostępnością w Internecie wersji elektronicznej „Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej – Mechanika” pod adresem www.znpo-m.po.opole.pl, autor (autorzy) powinien złożyć oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych do publikacji na rzecz Wydawcy, tj. Politechniki Opolskiej.

W celu zachowania rzetelności i etycznej postawy w nauce Redakcja wymaga podania pełnej informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji, ich rzeczywistym wkładzie merytorycznym, rzeczowym, finansowym itp. Jednocześnie wymaga od autorów prac zbiorowych ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy, zwłaszcza wymienienia kto jest autorem koncepcji, założeń, obliczeń, analiz itp. W rozumieniu Redakcji główną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości ponosi autor zgłaszający manuskrypt i przez niego powinno być podpisane odpowiednie oświadczenie.

Redakcja informuje, że ghostwriting (nie ujawnianie udziału jednego ze współautorów publikacji lub nie wymienianie jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (dopisanie do publikacji autora w przypadku, gdy jego udział jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) są przejawem nierzetelności naukowej i naruszają zasady etyki. Wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą dokumentowane, demaskowane i o fakcie tym będą powiadamiane odpowiednich instytucje i służby. Autorzy powinni podać informację o źródłach finansowania pracy, rzeczywisty wkładzie różnych instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów (na końcu pracy).

Aktualny numer

image1
Zobacz więcej

Kontakt

Tel: 77 449 87 77
Email: znpo-mechanika@po.opole.pl
www: www.znpo-mechanika.po.opole.pl

Redakcja Zeszytów Naukowych - "Mechanika"

Politechnika Opolska - Wydział Mechaniczny
pok. A-115
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole