Rada Naukowa

prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak

prof. dr hab. inż. Wit Grzesik

prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak

prof. dr hab. inż. Leon Troniewski

Aktualny numer

image1
Zobacz więcej

Kontakt

Tel: 77 449 87 77
Email: znpo-mechanika@po.opole.pl
www: www.znpo-mechanika.po.opole.pl

Redakcja Zeszytów Naukowych - "Mechanika"

Politechnika Opolska - Wydział Mechaniczny
pok. A-115
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole